THE IMPORTANCE OF QUALITY SEALING

DÔLEŽITOSŤ KVALITNÉHO TESNENIA

PREČO JU NIKDY NEPODCEŇOVAŤ?

Tesnenia sú dôležitou súčasťou strojov a rôznych technológií. Často sú však veľmi podceňované. Nesprávne zvolené, či nainštalované tesnenie však dokáže narobiť veľa škody. V tomto blogu sa preto budeme venovať celkovému vplyvu tesnení na chod a efektivitu strojov, na náklady spoločnosti, a tiež na úniky médií, ktoré majúvplyv na životné prostredie.