DÔLEŽITOSŤ KVALITNÉHO TESNENIA

DÔLEŽITOSŤ KVALITNÉHO TESNENIA

PREČO JU NIKDY NEPODCEŇOVAŤ?

Tesnenia sú dôležitou súčasťou strojov a rôznych technológií. Často sú však veľmi podceňované. Nesprávne zvolené, či nainštalované tesnenie však dokáže narobiť veľa škody. V tomto blogu sa preto budeme venovať celkovému vplyvu tesnení na chod a efektivitu strojov, na náklady spoločnosti, a tiež na úniky médií, ktoré majúvplyv na životné prostredie.

Tesnenie je súčasť každého stroja, ktorá pôsobí pomerne nenápadne a možno ju vnímame skôr ako doplnok, v skutočnosti má obrovský významZabezpečuje správny a efektívny chod strojov a s tým súvisiacu bezpečnú a bezproblémovú prevádzku. Ak sa teda chcete na svoje zariadenie spoľahnúť na 100 %, tak správna voľba tesnenia a tiež jeho odborná inštalácia sú viac ako dôležité.

Správny výber tesnenia je alfa aj omega

Povieme vám to úplne na rovinu. Nesprávne zvolené tesnenia majú skôr, či neskôr za následok zlyhanie zariadenia. Najčastejšou príčinou tohto nežiaduceho javu býva poddimenzované tesnenie, prípadne tesnenie vyrobené z nevhodného materiálu.

Ďalším pomerne častým kameňom úrazu býva jeho neodborná inštalácia. Nedostatočne alebo príliš dotiahnuté, či celkovo zle osadené, hoci aj správne zvolené tesnenie, značne komplikuje prevádzku stroja a systematicky ho ničí.

Správna starostlivosť o tesnenie sa oplatí

Aj o tesnenie sa treba príkladne starať, čím výrazne predĺžite jeho životnosť. Niektoré tesnenia vyžadujú pravidelné mazanie, pre iné je naopak mazanie devastačné. Pri mazaní tesnení sa vždy presvedčte o tom, že ho daný typ tesnenia naozaj potrebuje a zistite si aj to, aký prípravok je naozaj vhodný. Tesnenie, ktoré mazanie potrebuje a pracuje takpovediac nasucho má za následok jeho rýchle doslúženie.

Dostávame sa aj k tematike životnosti tesnenia. Verte, že každé tesnenie raz doslúži a treba to rešpektovať a vymeniť ho za novéTesnenie po záruke spravidla stvrdne a stratí flexibilitu, čo sú vlastnosti, ktoré potrebuje pre svoje správne fungovanie.

Na tesnení sa nešetrí

Možno to bude znieť ako klišé, ale na tesneniach sa naozaj šetriť nevypláca. Prestoje strojov v súvislosti s nevhodne zvoleným tesnením sú totiž neporovnateľne drahšie. Stroj s nevhodným alebo zle nainštalovaným tesnením sa stáva zároveň nespoľahlivým, či kazovým a zriedkavé nie sú ani rôzne havárie. Výsledkom sú zvýšené náklady na opravu a servis, a tiež negatívny dopad na životné prostredie v podobe nadbytočného množstva emisií v ovzduší, za ktoré navyše môžete dostať nemalú pokutu.

Ponúkame riešenie šité na mieru

Ak chcete eliminovať prestoje, zvýšiť efektivitu prevádzky a zároveň znížiť jej náklady, vrátane nákladov na servis zariadenia, ste na správnom mieste. To čo potrebujete, je riešenie šité na mieru vašej spoločnosti pre vaše stroje a zariadenia.

 V rámci našich služieb produktového radu AFINIS FLEX vám na úplnom začiatku urobíme analýzu podľa parametrov vašich strojov a prevádzky a následne skontrolujeme, či sú tesnenia správne nainštalované. V ďalšom kroku pristúpime k samotnému návrhu a k výrobe tesneniaNavrhneme vám, ako vyrobené tesnenie nainštalovať priamo na prevádzke alebo môžeme na jeho inštaláciu dohliadať. Na záver vám vydáme atest o výrobku, samozrejme aj so zárukou. 

V prípade, že vás tento blog oslovil, neváhajte nás kontaktovať. Radi vám pomôžeme.

Ďakujeme a tešíme sa na vás!

www.afinisgroup.sk