KOROK, GUMOKOROK,    PLASTIKOROK    

Tesniace dosky z korkového, gumokorkového a plastikorkového materiálu sa používajú ako izolácie a podlahy s antivibračnými vlastnosťami. Používajú sa pri odizolovaní zdroja vibrácii – CNC stroje, priemyselné a dopravné ťažké stroje, vzduchotechnika, mostové konštrukcie, odizolovanie obytných a priemyselných budov, koľajové trate, diaľnice a cesty, v obytných zónach, letiská a pri ďalšom využití. Sú vyrobené z korkovej drti, kde sú na spojenie jednotlivých granúl použité špeciálne trvalo flexibilné spojivá. Korok spájaný takýmito špeciálnymi spojivami zaručuje dlhodobé technické vlastnosti antivibračnej dosky aj pri extrémnom zaťažení.

Vyberte si z našej ponuky

KOROK

GUMOKOROK

PLASTIKOROK