GUMOKOROK      

Tesniace dosky z materiálu gumokorok sú určené pre tepelnú a zvukovú izoláciu a pre výrobu priemyselných tesnení.

Použitie
Gumokorkové tesniace dosky majú široké využitie v rôznych odvetviach ako napr. automobilový, letecký a sklársky priemysel. Korkovú dosku je možné použiť aj ako nástenku alebo dilatáciu.

Farba
hnedá

Hustota 220 – 270 kg/m3

Hrúbka
1 – 6 mm

Formát
1 000 x 1 000 mm