TERMOIZOLÁCIE     

Termoizolačné penové dosky sú izolácie zo syntetického kaučuku (elastomérová kaučuková izolácia), pri reakcii s ohňom sú samozhášacie, nekvapkajú a nerozširujú ďalej oheň. Po ich aplikácii prichádza k úspore energii, rýchlo a jednoducho sa inštalujú a disponujú širokým sortimentom pre akúkoľvek aplikáciu.

Použitie
Termoizolačné penové dosky sú kompletné systémy. Používajú sa na izoláciu potrubí vo vykurovacích, sanitárnych a solárnych systémoch, ako aj ventilačných a kanalizačných inštaláciách.

Farba
čierna, tmavošedá

Hrúbka
3 – 40 mm

Šírka
1000 mm; 1500 mm

Dĺžka návinu
4 – 15 m

Dĺžka návinu
10 m

Teplotný rozsah
– 50 až + 110 °C