Priemyselné aplikácie

Produkty LOCTITE® určené na priemyselné aplikácie slúžia na zaistenie, utesnenie či upevnenie súčiastok, a to v porovnaní s tradičnými metódami moderným a efektívnym spôsobom. Výhody priemyselnej aplikácie sa líšia v závislosti od konkrétneho produktu, no vo všeobecnosti možno konštatovať, že ide o produkty spoľahlivejšie, efektívnejšie, šetrnejšie a jednoduchšie na použitie. Podľa konkrétnej potreby si môžu zákazníci v tejto kategórii vybrať zo širokého portfólia zaisťovacích riešení, tesnení a upevňovacích prípravkov.

Zaisťovanie závitov

Zaisťovanie závitov LOCTITE® existuje v kvapalnej forme a rieši rôzne pevnosti zaistenia.

Produkty na zaisťovanie závitových spojov LOCTITE® zabraňujú ich samovoľnému uvoľňovaniu, následným vibráciám a rázovému zaťaženiu. Ide o kvapalný prípravok, ktorý dokonale vyplní medzery a je vhodný pre spoje všetkých veľkostí.

zaistenie voči vibráciám
a tepelnému rozpínaniu

udržanie zvernej
sily

zabraňuje korózii
a netesnostiam

zabraňuje oderu
a zadretiu
– umožňuje spoľahlivú
demontáž

nižšie náklady na skladové zásoby
– jedna fľaštička pre
všetky veľkosti a tvary
závitov

Tesnenie trubkových závitov

Tesnenie trubkových závitov LOCTITE® predstavujú nepriepustné bariéry pre kvapaliny či plyny.

Tesnenie trubkových závitov LOCTITE® vypĺňajú všetky nerovnosti povrchu a pri správnej aplikácii predstavujú nepriepustnú bariéru pre kvapaliny a plyny. Pri týchto plošných tesneniach, ktoré predstavujú naozaj okamžité a dokonalé tesniace vlastnosti, nie je potrebné opakované doťahovanie matíc. Po plnom vytvrdení navyše odolávajú vysokým teplotám a tlakom, ktorým bývajú často vystavované. Ako mechanické utesnenie možno použiť tesniacu niť.

Plošné tesnenia

Plošné tesnenia LOCTITE® predstavujú nepriepustné bariéry pre kvapaliny či plyny.

Plošné tesnenia LOCTITE® vypĺňajú všetky nerovnosti povrchu a pri správnej aplikácii predstavujú nepriepustnú bariéru pre kvapaliny a plyny. Pri týchto plošných tesneniach, ktoré predstavujú naozaj okamžité a dokonalé tesniace vlastnosti, nie je potrebné opakované doťahovanie matíc. Po plnom vytvrdení navyše odolávajú vysokým teplotám a tlakom, ktorým bývajú často vystavované.

Upevňovanie

Prípravky na upevňovanie LOCTITE® poskytujú pevnosť a môžu prenášať veľké zaťaženia.

Prípravky na upevňovanie LOCTITE® slúžia na zaistenie valcovitých dielcov tak, aby sa predchádzalo ich uvoľneniu, treniu a následnej korózii. Ide o kvapalinu, ktorá zabezpečí 100 % kontakt, čo v praxi znamená rovnomerné rozloženie zaťaženia v spoji. Tieto prípravky sú schopné prenášať veľké zaťaženia a vyznačujú sa vysokou pevnosťou.