MEMBRÁNOVÉ PLÁTNA      

Membránové plátno sa skladá z jednej alebo viacerých textilných vložiek s obojstranným nánosom gumy vulkanizáciou spojených do pružného celku. Gumový nános je odolný benzínu, olejom, petroleji a vykurovacím plynom. Výrobok sa používa predovšetkým v automobilovom a plynárenskom priemysle.