Mazanie

Základnou a najdôležitejšou funkciou maziva je ochrana priemyselného zariadenia pred trením, následným predčasným opotrebením a tiež koróziou. Mazivá LOCTITE® sú vhodné pre priemyselné stroje a zariadenia a vyrobené sú na báze organických, minerálnych a syntetických materiálov spĺňajúcich požiadavky na využitie v priemysle. Pri výbere maziva berte ohľad najmä na podmienky okolitého prostredia. Žiadaný účinok maziva môže eliminovať napríklad príliš vysoká teplota či kontaminácia.

Produkty proti zadieraniu

Produkty LOCTITE® proti zadieraniu poskytujú ochranu v drsných okolitých podmienkach.

Rad produktov proti zadieraniu zabraňuje zadretiu dielov. Navyše chráni diely pred koróziou. Tieto produkty poskytujú ochranu aj v drsných podmienkach, ako je napríklad vysoká okolitá teplota. Tieto produkty sú ďalej vhodné aj na zabiehanie nových zariadení.

Mazacie tuky

Mazacie tuky LOCTITE® chránia pred trením a znižujú opotrebenie materiálov.

Mazacie tuky sú vyrobené z olejov na minerálnej alebo syntetickej báze a sú kombinované so spevňovadlom. Poskytujú ochranu pred trením a prevenciupred následným prehriatím. Zároveň znižujú opotrebenie čo predlžuje životnosť a funkčnosť samotných zariadení.

Oleje a suché filmy

Mazacie oleje LOCTITE® sú vhodné pre menšie stroje a ich súčasti.

Mazacie oleje sú vhodné pre pohyblivé súčasti veľkých zariadení, ale aj pre malé stroje. Dokážu dokonale priľnúť k povrchu a zaistiť tak mazanie pri vysokých i nízkych rýchlostiach. Mazivá LOCTITE® so suchým filmom znižujú trenie, slúžia ako ochrana proti korózii a zabraňujú zadieraniu.