PEEK - polyéteréterketón

PEEK je vysokovýkonný, vysokoteplotný semikryštalický termoplast. Tento najznámejší a dôležitý člen skupiny polyéteréterketónov kombinuje vynikajúcu odolnosť voči opotrebeniu a veľmi dobré mechanické vlastnosti,   a to i pri tepelnom zaťažení. Plast PEEK sa často používa v prostrediach s prítomnosťou horúcej vody alebo pary, kde si udržuje svoje fyzikálne vlastnosti, napríklad vysokú pevnosť v ohybe i v ťahu. Jeho profil vlastností doplňujú vynikajúca chemická odolnosť a vysoké prevádzkové teploty (až 250 °C). Preto je takmer univerzálne použiteľným materiálom na vysoko namáhané diely. Jeho vynikajúca rozmerová stabilita v kombinácii s vysokou creepovou pevnosťou podčiarkuje vhodnosť plastu PEEK na použitie aj v tých najsofistikovanejších obrábaných dielcoch. Spoločnosť AFINIS Group® predáva plasty PEEK vo forme tyčí, dosiek a rúr. 

PEEK Natural

PEEK plnený uhlíkovým vláknom

PEEK plnený skleneným vláknom

PEEK plnený PTFE

* ďalšie farebné a materiálové prevedenie na požiadanie

Výhody materiálu

 • veľmi vysoká tepelná odolnosť (do 250 °C trvalá prevádzková teplota, 310 °C krátkodobo)
 • vynikajúca odolnosť proti vplyvu chemikálií
 • dobrá rozmerová stálosť (nízka tepelná rozťažnosť)
 • optimálny pomer tuhosti, pevnosti, húževnatosti a nízka náchylnosť na tečenie
 • veľmi dobré tribologické vlastnosti (dobrá kĺzavosť, nízke opotrebenie)
 • dobrá odolnosť proti UV žiareniu 
 • výborná odolnosť proti hydrolýze
 • neľahko vznetlivý/výbušný
 • dobrá opracovateľnosť


Modifikácie

 • neplnený (natural)
 • plnený uhlíkovým vláknom
 • plnený skleneným vláknom
 • plnený PTFE

Typ prevedenia

 • dosky
 • tyče
 • rúry

Štandardné rozmery

 • dosky – rozmer 600 x 600 mm, hrúbka 1-150 mm / na požiadanie  vieme dodať aj prírez 
 • tyče – dĺžka 1 000 mm, priemer 10-100 mm
 • rúry – dĺžka 1 000 mm, vnútorný priemer od 20mm, vonkajší priemer do 200 mm

Ostatné rozmery na požiadanie.