MOJICH 20 ROKOV PRÁCE V AFINIS Group®

MOJICH 20 ROKOV
PRÁCE V AFINIS Group®
Rozhovor s kolegom Matejom Follrichom,
ktorý u nás pracuje už 20 rokov

Spoločnosť AFINIS Group® je stabilná firma s dlhodobou históriu a nedávno oslávila 29. výročie svojho pôsobenia na slovenskom trhu. Ako dobre vieme, za každou úspešnou firmou stoja predovšetkým šikovní ľudia. Pre spoločnosť AFINIS Group® je jedným z nich aj Matej Follrich, ktorý v nej pracuje už 20 rokov.

1. Matej, na úvod nám povedz, ako si sa do spoločnosti AFINIS Group® pred neuveriteľnými 20 rokmi dostal. Aký bol tvoj príbeh za hľadaním miesta v tejto firme?

„Môj prvý kontakt so spoločnosťou AFINIS Group® bol ešte počas štúdií, keď som ako brigádnik pomáhal s jej sťahovaním no nových priestorov na Žitnú ulicu v Rači, kde firma sídli dodnes. Dá sa teda povedať, že som s firmou v jej súčasnom sídle spätý od samého začiatku.
Po štúdiu som sa ako colný deklarant zamestnal v IT firme. Môj otec pôsobil ako nákupca a so spoločnosťou AFINIS Group® mal veľmi dobré vzťahy. V tom čase hľadala firma skladníka a colného deklaranta. Keďže som firmu a jej zamestnancov veľmi dobre poznal, o miesto som prejavil záujem. A tak sa začal môj príbeh.“

2. Mladí ľudia zvyčajne striedajú zamestnania. Prečo si zostal v jednej firme tak neuveriteľne dlho?

„Na jednej strane som lojálny človek a na druhej strane som dostal vo firme príležitosť hľadať sám seba a zároveň si napĺňať svoje ambície. Firma AFINIS Group® mi ponúkla možnosť posúvať sa na nové pozície a rásť. Jednou z top vlastností tejto firmy je, že dáva ľuďom príležitosť nájsť potenciál človeka. A nie je to výnimka. Deje sa to tu pravidelne. Mám viac takých kolegov, ktorí sa posunuli medzi oddeleniami a kariérne aj osobnostne narástli. Zároveň musím povedať, že moja práca nie je monotónna, každý deň je úplne iný, každý deň prichádzajú nové výzvy, a v neposlednom rade je to určite kolektív, ktorý ma tu drží. Všetci sa dobre poznáme a ja sa stále cítim, ako v rodinnej firme.“

3. Si v porovnaní s ostatnými kolegami najstarším zamestnancom alebo máš v kolektíve viacero kolegov, ktorí svoju pozíciu v AFINIS Group® zastávajú približne rovnako dlho ako ty?

„Okrem konateľa a majiteľa som tretí najstarší zamestnanec… po dvoch kolegoch z obchodného oddelenia – Riška Hutteru, ktorý je tu ešte o rok dlhšie ako ja, a Peťka Kaana, ktorý tu je dlhšie o 3 roky.“

4. V súčasnosti pracuješ v Oddelení nákupu a logistiky. Bolo to tak vždy, alebo si si v rámci spoločnosti prešiel viacerými pozíciami či oddeleniami?

„Ako som v úvode spomínal, začal som na pozícii skladníka a colného deklaranta. Postupne som sa vypracoval na asistenta jedného z vtedajších konateľov, ktorý mal na starosti nákup, a zároveň mal svojich zákazníkov, takže som sa mohol bližšie zoznámiť s nákupom aj obchodom. Zároveň som pomáhal aj na ekonomickom oddelení. Neskôr som sa na niekoľko rokov stal plnohodnotným obchodným zástupcom. Po čase som však úplne „vyhorel“ a moja práca ma už viac nenapĺňala. Ako riešenie mojej situácie mi firma ponúkla prejsť do Oddelenia nákupu a logistiky. Časom mi bola ponúknutá pozícia vedúceho oddelenia, ktorú som po vzájomnej debate a presviedčaní zobral.“

5. Keby si mal porovnať AFINIS Group® vtedy a dnes, čo sa zmenilo za tých 20 rokov?

„Spoločnosť AFINIS Group® sa za tie roky vypracovala na popredného dodávateľa tesnení a tesniacich technológií. Z mojej dnešnej pracovnej pozície vidím, že nás dodávatelia, či už zo Slovenska, ale aj zo zahraničia, berú vážne. Komunikujú s nami výrobcovia, ktorí v minulosti o to záujem nemali, keďže sme boli malá firma. Teraz sa už približujeme k stredne veľkej firme a náš obrat je teraz celkom inde, ako bol na začiatku. Keď som nastupoval do firmy bolo v nej do desať ľudí. Dnes nás tu je už takmer 40. Na začiatku sme pôsobili len ako obchodná firma, v súčasnosti sme výrobno-obchodná firma, čiže sme výrazne zmenili charakter. Začíname sa uplatňovať na európskom trhu. Napriek nášmu rastu a zmene charakteru firmy, sa jej ,DNA´ nezmenilo.“

6. V dnešných časoch je vývoj technológií nezastaviteľný a napreduje veľmi rýchlo. Ako sa zmenila tvoja pracovná náplň v súvislosti s technologickým vývojom a pokrokom?

„Za tých 20 rokov sa moja pracovná náplň zmenila veľmi výrazne. Keď si spomínam na začiatky našej práce v oddelení, objednávky sa zapisovali ručne do papierových zakladačov, ktoré sa na týždennej báze zbierali a objednávali. Teraz už, samozrejme, celá firma aj naše oddelenie fungujeme cez spoločný informačný systém. Na porovnanie máme v dnešnej dobe podstatne viac informácií a rozhodovacích možností, rovnako máme oveľa väčší prehľad o aktuálnom dianí vo firme, ale aj o jednotlivých produktoch. Vidím celú históriu karty daného produktu, čo nám umožňuje lepšie pracovať pri naceňovaní a spracovaní ponúk pre obchodné oddelenie, ale aj z hľadiska logistiky, držať optimálne množstvo toho ktorého tovaru na sklade. Kým v minulosti sme v sklade mali okolo 10-20 000 položiek, dnes ich máme už viac ako 85 000. Len za tento rok nám pribudlo okolo 7 000 nových kariet. Odhadujem, že ročne nám pribúda v priemere 5-10 000 nových kariet. Počet produktových kariet začal rásť hlavne od roku 2004, keď sme spustili vo firme vlastnú zákazkovú výrobu AFINIS EXPRESS® – výrobu rotačných tesnení a AFINIS GASKET® – výrobu plochých tesnení. Ich spustenie bolo reakciou na potreby zákazníkov a trhu, dodať im v čo najkratšom čase tesnenie v požadovanom rozmere a materiálovom prevedení či na mieru vyrobiť zákazníkom neštandardné tesnenia na ich aplikácie.“

7. Popíš nám svoj bežný deň. Ako vyzerá práca v Oddelení nákupu a logistiky?

„Bežný deň. Krásne na tom je to, že aj bežný deň je vždy iný. Na druhej strane to je veľmi náročné, lebo si deň v oddelení neviem naplánovať, pretože dopredu neviem, koľko dopytov mi ten-ktorý deň príde, ale snažím sa prácu triediť podľa priorít. Dopyty sú pre nás prioritou. Keď ich mám vybavené, riešim skladové objednávky a na základe dopytov vytváram skladové karty. Dlhodobé úlohy riešim, keď mám čas. Z pozície vedúceho Oddelenia nákupu a logistiky mi vyplývajú aj manažérske pracovné aktivity. Denne vediem tím kolegov, poskytujem im poradenskú činnosť v oblasti ich komodít či práce, spoločne diskutujeme, mávame pravidelné porady a v neposlednom rade mesačne vyhodnocujem štatistiky nákupu, výkonnosť, stav zásob a podobne.“

8. Keď si na jednom mieste takto dlho, musíš mať skvelú motiváciu zostať. Čo ťa motivuje pri práci, čo je tvoj hnací motor?

„Ja pre túto firmu žijem. Pracujem aj počas dovoleniek, aj keď som chorý, hoci tým svoju rodinu nepoteším (úsmev). No a čo ma motivuje? Úspech. Motivuje má spokojný zákazník na jednej strane a spokojný obchodný zástupca či majiteľ firmy na druhej strane. A uspokojuje ma rast. Že firma rastie a plní si stále nové ciele. Myslím si, že ešte stále viem a mám čo firme ponúknuť. A zároveň veľmi rád odovzdávam svoje skúsenosti a znalosti novým ľuďom. A keďže v súčasnosti stále prijímame nových ľudí, časť môjho času venujem aj im. Sú to vedomosti, ktoré sa nedajú odovzdať za deň, týždeň, mesiac, dokonca ani za rok.“

9. Čo by si odkázal svojim kolegom, ktorí vo firme ešte len začínajú alebo v nej pôsobia oveľa kratší čas?

„Kľúčovým elementom podľa mňa je byť trpezlivý, empatický, optimistický, mať cieľ a naučiť sa mať rád svoju prácu a svojich kolegov.“

10. Za tie roky musíš poznať firmu po všetkých jej stránkach. Je niečo, čo by si v minulosti určite zmenil alebo robil úplne inak, ak by to záviselo iba od teba?

„Spomínam si na moje začiatky v pozícii nákupcu či vedúceho. Veľmi málo sme cestovali a chodili do zahraničia na veľtrhy či navštevovali dodávateľov. Priveľmi sme sa zamerali na dianie na Slovensku, v Česku či v Európe. Ten čas a energiu sme mohli sústrediť na hľadanie nových trendov a inšpirácií za hranicami už skôr. To však neumožňovali jazykové zdatnosti vtedajšieho vedenia spoločnosti, tímu a ani ich predstavy o budúcnosti. Keď sme po zmene vedenia spoločnosti prišli s malými aktivitami, načerpané skúsenosti, trendy a inšpirácie zo zahraničia sme preniesli do firmy, firma začala napredovať. Ak by sme to urobili skôr, dnes sme mohli byť už na celkom inej pozícii.“

11. Na záver nám ešte povedz, čo si na AFINIS Group® skutočne vážiš a prečo ti je taká blízka?

„Najviac si vážim osobný prístup k zamestnancovi a pomoc firmy aj v tých najťažších situáciách. Okrem toho si vážim aj možnosť práce formou home-officu, ak si to situácia vyžaduje. A napokon je to aj možnosť osobnostného rastu.“ Firma mi umožňuje cestovať, spoznávať krajiny a ľudí, umožňuje mi robiť prácu, ktorá ma baví, a v ktorej vidím zmysel a výsledky.“

Ďakujeme ti za rozhovor a želáme ešte veľa spoločných pracovných rokov a úspechov!