Na kvalite nám záleží – Sme úspešne recertifikovaní

Sme úspešne recertifikovaní

Našim klientom sa snažíme ponúkať nielen komplexné, ale v prvom rade kvalitné produkty a služby, či kvalitný zákaznícky servis.

V snahe potvrdiť kvalitatívny štandard našej firmy, zefektívniť politiku kvality, ale aj získať náskok pred konkurenciou, sme v našej spoločnosti už dávnejšie zaviedli manažment kvality.
Vylepšením vnútorného chodu spoločnosti, zefektívnením mnohých procesov, ujasnením firemných štruktúr, úrovní zodpovednosti a pracovných postupov sa nám podarilo získať certifikát ISO. Ten je zárukou dodržiavania kvalitatívnych štandardov a pravidelne sa recertifikuje.

Certifikát STN EN ISO 9001 systém manažérstva kvality – je akýsi „základný certifikát“, ktorý je založený na procesnom prístupe. Aby sme ho ako firma získali, museli sme zaviesť také riadenie organizácie, ktorého účelom je trvalé zlepšovanie práce a zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Veríme, že vďaka certifikátu ISO 9001, ktorý je akousi „nálepkou“ kvality, sme v očiach našich existujúcich zákazníkov a budeme pre potenciálnych zákazníkov bezpečným výberom a tou správnou voľbou.