Rozhovor s majiteľom a konateľom spoločnosti AFINIS Group®

Spoločnosť AFINIS Group®, ktorá patrí medzi špičku v oblasti tesnení a tesniacich technológií, pôsobí na slovenskom trhu už 26 rokov. So zameraním na zákazníka a jeho individuálne potreby mu poskytuje komplexné riešenia a expresné služby šité na mieru. Konateľ a majiteľ Robert Melišek prezradil viac o spoločnosti v nasledujúcom rozhovore.

1. Ste majiteľom spoločnosti AFINIS Group® už od jej vzniku. Prečo práve tesnenia a ako si spomínate na úplné začiatky?

Tesnenia nám boli odjakživa veľmi blízke. Boli to výrobky, ktoré sme používali doma pri bežných opravách v domácnosti alebo pri servisovaní rôznych strojov. Nakoľko sme boli vyštudovaní strojári, zákazníkom sme vedeli lepšie poradiť, ako efektívnejšie jednotlivé výrobky použiť. Čo sa samotnej spoločnosti týka, svoje pôsobenie začala ako obchodná spoločnosť, čo nás veľmi bavilo a napĺňalo už od samého začiatku.

2. Keď sa povie „úspešná firma”, čo si pod týmto slovným spojením predstavíte vy? 

Asi najväčšiu časť úspechu tvoria kvalitní ľudia,  tú ďalšiu určite vízia a myšlienka. Ostatné je podľa mňa húževnatosť a pevná vôľa. Vychádzam pritom z vlastnej skúsenosti. Aj keď sú v podnikaní chvíle, kedy máte pocit, že všetko funguje ako má, príde kríza a potom príde ďalšia. Vtedy je potrebné vstať, ísť ďalej a bojovať.

3. Za krízu môžeme považovať aj pandémiu, ktorá v roku 2020 zasiahla takmer všetky firmy. Ako pandémiu koronavírusu a obmedzenia zo strany vlády zvládate Vy?

Toto nepochybne náročné obdobie nám dalo naozaj veľa. V prvom rade nás utvrdilo v tom, že zamestnanci sú skutočnou súčasťou našej firmy a vďaka nim zvládneme naozaj všetko. Týmto by som sa im chcel srdečne poďakovať. Za ich priazeň, snahu, pracovitosť, ale aj spolupatričnosť.

Toto obdobie nám ukázalo aj to, ako dokážeme byť ako firma flexibilný. Pracovné nastavenie sme dokázali prispôsobiť nielen v rámci nášho tímu, ale aj smerom k zákazníkom. Po dlhodobom hľadaní a riešení špeciálnych tesnení pre stroje a technológie, sme začali ponúkať našim klientom aj komplexné služby, vrátane aplikácie produktov priamo na prevádzke. Cieľom je, aby zákazník nemal už žiadnu starosť o technické riešenie utesnenia zariadení na svojej prevádzky.

4. Čo považujete za silné stránky Vašej spoločnosti, ktoré by sa dali nazvať zároveň aj konkurenčnými výhodami?

Povedal by som, že na jednej strane je našou výhodou oproti konkurencii vlastná výroba produktov šitých na mieru klienta, a tiež dostatočná zásoba polotovarov pre rýchlu realizáciu výroby tesnení. Na druhej strane je to komplexnosť služby od návrhu tesnenia až po jeho výrobu v spolupráci so zákazníkom, s ktorým spoločne hľadáme optimálne riešenie po technickej ale aj cenovej stránke.

5. Ako by ste popísali najnovšie trendy vo Vašom odvetví a požiadavky zo strany zákazníkov?

Aj v tomto odvetví, podobne ako v iných, sú trendom komplexné riešenia šité na mieru. S tým súvisí modernizácia tesnení, ktoré vydržia čo najdlhšie a zároveň klientom znižujú náklady. Samozrejme aj v tomto odvetví je dopyt po expresnej dodávke produktov. Aj preto sa venujeme vývoju čo možno najefektívnejších tesnení, ktoré šetria nielen náklady, ale aj našu planétu použitím najmodernejších technológií v rámci výroby plochých, ako aj rotačných tesnení.

6. Keď je reč o modernizácii, ako k nej pristupuje AFINIS Group®?

Samozrejmosťou sú investície do priebežnej modernizácie výrobných zariadení, pričom vždy nakupujeme nové technológie na poslednom stupni ich vývoja od renomovaných firiem so zaručeným servisom na Slovensku. Tam, kde je to možné, sa zameriavame aj na automatizáciu produkcie.

V súvislosti s moderným prístupom nechceme podceniť ani marketingovú komunikáciu v online prostredí. Práve preto pracujeme na dokončení nášho nového webu a snažíme sa byť aktívni aj na sociálnych sieťach.

7. Spektrum vašich zákazníkov je pomerne široké. Ktoré z partnerských spoločností patria k Vašim najvýznamnejším zákazníkom

Našimi zákazníkmi sú servisné a obchodné spoločnosti, ktoré predávajú naše produkty po celom Slovensku. Z väčších priemyselných firiem môžem spomenúť napríklad spoločnosti SLOVNAFT, a.s., SPP, a.s., či U. S. Steel Košice, s.r.o..

8. Poďme sa rozprávať o budúcnosti. Na čo sa chystáte sústrediť v najbližšej dobe?

Čo sa krátkodobých cieľov týka, chystáme sa implementovať najmodernejšie technológie zaoberajúce sa výrobou tesnení. Dlhodobým cieľom je otvorenie veľkého a moderného centrálneho skladu polotovarov a výrobkov, do ktorého by sa presunula pod jednu strechu kompletne aj výroba. 

9. Úplne na záver nám prezraďte, aké je hlavné motto spoločnosti AFINIS Group®?

Našou snahou je PRESNE identifikovať problém a potreby našich zákazníkov, následne im v nadväznosti na to vyrobiť konkrétne TESNEnie, podľa ich špecifických požiadaviek, úplne NA MIERU. A z toho vychádza aj naše motto – PRESNE – TESNE – NA MIERU.

Najdôležitejší pre nás bol a bude náš zákazník. Ten musí od nás vždy odchádzať s pocitom a    s presvedčením, že sme vyriešili jeho problém a dostal všetko, čo potreboval. Vtedy budú spokojní aj všetci zamestnanci našej spoločnosti.